Metal

הפקולטה עומדת בחזית הידע העולמי בכל הקשור להבנת התהליכים המתרחשים במתכות תוך כדי תהליכי הייצור שלהם ובעת חשיפה לתנאי שרות קיצוניים של עומס, טמפרטורה וסביבה קורוזיבית.