<p>שנת לימודים פורייה ומוצלחת!</p>

הפקולטה מאחלת לסטודנטים/יות ולמשתלמים/ות

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

<p>למקום בו מבינים שהכל אפשרי, המקום בו לומדים איך לשחק בחומר וליצור ממנו את העתיד</p>

ברוכים הבאים
לפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון

למקום בו מבינים שהכל אפשרי, המקום בו לומדים איך לשחק בחומר וליצור ממנו את העתיד

קרא עוד
<p><span dir=למקום בו מבינים שהכל אפשרי, המקום בו לומדים איך לשחק בחומר וליצור ממנו את העתיד

" />

ברוכים הבאים
לפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון

למקום בו מבינים שהכל אפשרי, המקום בו לומדים איך לשחק בחומר וליצור ממנו את העתיד

קרא עוד
<p><span dir=פרופ' בעז פוקרוי והדוקטורנטית נופר ביאנקו-שטיין מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים פענחו את המבנה הייחודי שמעניק לאצה האדומה את עמידותה בזרמים חזקים בים

" />

ממצאים חדשים על עמידות האצה האדומה פרופ' בעז פוקרוי והדוקטורנטית נופר ביאנקו-שטיין

פרופ' בעז פוקרוי והדוקטורנטית נופר ביאנקו-שטיין מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים פענחו את המבנה הייחודי שמעניק לאצה האדומה את עמידותה בזרמים חזקים בים

קרא עוד
<p>המסכה מחטאת את עצמה לשימוש חוזר באמצעות חיבור למטען הטלפון הסלולרי</p>

מסכה רב פעמית שפיתח פרופ' עין-אלי מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים

המסכה מחטאת את עצמה לשימוש חוזר באמצעות חיבור למטען הטלפון הסלולרי

קרא עוד
<p>בצוות החוקרים מהטכניון – פרופ' אבנר רוטשילד והמסטרנטית רואן חלבי מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים</p>

לראשונה בעולם פיצול מים למימן וחמצן בעזרת אנרגיית השמש

בצוות החוקרים מהטכניון – פרופ' אבנר רוטשילד והמסטרנטית רואן חלבי מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים

קרא עוד
<p>ניסוי של פרופ’ פוקרוי מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים ופרופ’ פליני מאוניברסיטת בולוניה, קרוי SpaceLysis</p>

חיידקים בחלל

ניסוי של פרופ’ פוקרוי מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים ופרופ’ פליני מאוניברסיטת בולוניה, קרוי SpaceLysis

קרא עוד

הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

מטרות הפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון הינן להוביל את חזית המחקר בתחומים שונים במדע והנדסת חומרים, לשמש כמרכז לאומי ללימוד ומחקר בתחומי מדע והנדסת החומרים ולהכשיר מדענים ומהנדסים ברמה עולמית.

מוזמנים לבקר אצלנו


עדכונים בפקולטה

תוכניות הלימוד

הפקולטה למדע והנדסה של חומרים מציעה מספר תוכניות לימוד לתואר מוסמך במדעים (B.Sc)

קרא עוד על כל תוכניות הלימוד

בוגרים מספרים

בוגרי הפקולטה למדע והנדסה של חומרים מספרים על חווית הלימוד בפקולטה ועל השתלבותם בתעשייה כמובילים וכמומחים בתחום הנדסת החומרים.

פגוש את הבוגרים