סגל

המחקר בפקולטה למדע והנדסה של חומרים מתבצע ע”י 20 חברי הסגל הבכיר, 9 פרופסורים אמריטוס,
18 עמיתי-מחקר, בין חמישה לעשרה פוסט-דוקטורנטים, כארבעים דוקטורנטים וכשישים מגיסטרנטים.

מרבית פעילויות המחקר בפקולטה נערכות במסגרת המרכז לחקר חומרים ובמעבדות המחקר של חברי הסגל הבכיר. הסגל המנהלי בפקולטה מונה כ-10 עובדים שתומכים במערך ההוראה, כח אדם, סטודנטים, מחשוב, פרסום, קשרי תעשייה, בינוי ואחזקה.