ננו-חומרים

נו-חומרים הם חומרים שאחד, שניים או שלושה מהמימדים שלהם קטנים מ- 100 ננומטר.

קטנת אחד המימדים לפחות מתחת לערך זה גורמת לשינוי התכונות הפיסיקליות, הכימיות והביולוגיות בדרכים בלתי צפויות.

התכונות המרתקות המתגלות הן הלב של השטח הצומח במהירות של ננו-מדע. נושא זה מאפשר יישומים מלהיבים (שחלקם נחשבו בלתי אפשריים בעבר) המכונים ננו-טכנולוגיה.

נקודה מרכזית עליה מושתתים ננו-מדע וננו-טכנולוגיה היא היכולת לעצב ננו-חומרים  בצורה מבוקרת. תעשיית המיקרואלקטרוניקה משתמשת בטכנולוגיית מזעור “מלמעלה למטה” (top down), כגון ליתוגרפיה שבהן הננו-מבנים נחרצים בחומר ההתחלתי. לעומת זאת, במחקר המדעי בהנדסת חומרים נעשה שימוש בשיטות “מלמטה למעלה” (bottom up) שבהן החומר נבנה מהרמה האטומית והמולקולרית  למבנים מורכבים יותר. עיצוב ננו-מטרי מבוקר של חומרים הוא נושא מחקר עיקרי של מספר קבוצות  בפקולטה להנדסת חומרים. נחקרים מבנה הננו-חומרים והתכונות הנגזרות ממבנה זה כאשר קבוצות אחדות בונות התקנים המבוססים על ננו-חומרים עבור מגוון שלם של יישומים.

מידע נוסף על פעילות המחקר הפקולטית בנושאים הקשורים בננו-חומרים, ניתן למצוא באתרי קבוצות המחקר של חברי הסגל הבאים:

פרופ' בעז פוקרוי

פרופ’ ח שלמה ברגר

פרופ' מיכאל סילברסטיין

פרופ'ח יכין עברי

ד"ר יהושע מ. גרולמן

ד"ר נוי כהן

פרופ' אלחנדרו סוסניק

פרופ' בעז פוקרוי

פרופ' גיטי פריי

פרופ' ויין קפלן

פרופ' אבנר רוטשילד

פרופ'ח ירון אמויאל

ד"ר אלעד קורן

פרופ'ח מיטל כספרי – טורוקר

ד"ר יהונדב בקנשטיין

פרופ' יאיר עין-אלי

ד"ר יונתן קלהורה

ד"ר יואב קלכהיים

פרופ' יוג'ין רבקין

ד"ר לואי ח'ורי