משטחי ביניים בחומרים

משטחי ביניים מהווים חלק אינטגרלי במערכות חומרים מתקדמות.

הם אחראים לחלק גדול מהמאפיינים החשמליים, האופטיים, המגנטיים והמכניים של המערכת.

עם מזעור המימדים בחומרים רב גבישיים ושכבות דקות עד לכדי ננומטרים ספורים, משטחי הביניים הופכים משמעותיים יותר ויותר בקביעת המאפיינים של המערכת כולה. מחקר משטחי הביניים כולל גבולות גרעין (גבול בין שני גבישים זהים בכיווניות שונה), ממשק בין שתי פזות (מוצקות), ממשק בין מוצק לנוזל, ופני שטח חופשיים.

מדע משטחי הביניים המודרני כולל:

  • סגרגציה למשטחי ביניים וספיחה בפני שטח
  • סידור מחדש של משטחי ביניים ופני שטח
  • דיפוזיה במשטחי ביניים
  • הרטבה
  • המבנה האטומיסטי וההרכב הכימי של משטחי ביניים
  • מוביליות גבולות גרעין והתפתחות מיקרומבנה

מחקר יסודי על משטחי ביניים בפקולטה מבוצע על ידי:

פרופ' מיטל כספרי-טורוקר

ד"ר יהונדב בקנשטיין

פרופ’ ח שלמה ברגר

פרופ' אלחנדרו סוסניק

פרופ' מיכאל סילברסטיין

פרופ'ח יכין עברי

פרופ' יאיר עין-אלי

פרופ' בעז פוקרוי

פרופ' גיטי פריי

ד"ר יואב קלכהיים

ד"ר אלעד קורן

פרופ' אבנר רוטשילד

פרופ' יוג'ין רבקין