פרופ' אמריטוס יגאל קומם

Prof. Emeritus Yigal Komem