פרופ' אמריטוס אמיל זולוטויאבקו ז"ל

Prof. Emeritus Emil Zolotoyabko