התמחות חדשה בתואר ראשון בתחום חישוביות נתונים

התמחות חדשה בתואר ראשון בהנדסת חומרים בתחום חישוביות נתונים:
אשכול קורסים המיועד לסטודנטים של התכנית להנדסת חומרים (ארבע שנתי) בתחום חישוביות נתונים, מסיימי האשכול יקבלו תעודת התמחות מטעם הפקולטה.

אשכול הקורסים כולל:

  • מבוא למחשב שפת פייתון
  • מבוא לניתוח נתונים
  • שיטות לניתוח חומרים באמצעות מחשב
  • מבוא למדע חישובי של חומרים
  • פרויקט בחירה בהנדסת חומרים
  • קורס ניהול Data KNVBSXH JUNRHO.

 

new internship in first degree