התמחות חדשה בתואר ראשון בתחום חישוביות נתונים

התמחות חדשה בתואר ראשון בהנדסת חומרים בתחום חישוביות נתונים:
אשכול קורסים המיועד לסטודנטים של התכנית להנדסת חומרים (ארבע שנתי) בתחום חישוביות נתונים, מסיימי האשכול יקבלו תעודת התמחות מטעם הפקולטה.

אשכול הקורסים כולל:

  • סמסטר 2: מבוא למחשב שפת פייתון (4.0 נ"ז)
  • סמסטר 4: מבוא לניתוח נתונים (3.5 נ"ז)
  • סמסטר 5: שיטות לניתוח חומרים באמצעות מחשב (2.0 נ"ז)
  • סמסטר 7: 2 מ-3 הקורסים הבאים:
  • מבוא למדע חישובי של חומרים (2.5 נ"ז)
  • פרויקט בחירה בהנדסת חומרים (3.0 נ"ז)
  • קורס ניהול Data למהנדסי חומרים (2.0 נ"ז, ייפתח בהמשך)

 

new internship in first degree