מיק"א – המרכז למיקרוסקופית אלקטרונים

אייקון של מעבדות

מאובזר במיקרוסקופים המתקדמים ביותר בעולם ומאפשר אפיון של המיקרו והננו- מבנה עבור מגוון חומרים.

קביעת הרכב כימי ומבנה גבישי עד לרמה אטומית.