נושאים לפרויקטים בלימודי הסמכה

פרופ’ח מיטל כספרי – טרוקר

הצעות לפרויקט גמר:

 1. מציאת חומרים חדשים ללוחמה בזיהום אויר בעזרת מחשב
 2. אפיון חומרי  בננוטכנולוגיה של חומרי חישה
 3. שימוש בחומרים ליצירת דלק חלופי בסימולציית מחשב
 4. המרת אנרגיה סולרית לחשמל באמצעות הדמיית מחשב

פרופ’ח רחמן חיים

הצעות לפרויקט גמר:

 1. פיתוח מודל לתיאור גידול הגרעינים בסיבוב.
 2. .פיתוח מודל לתיאור של תהליך הניצוץ והפלסמה בסינטור תחמוצות בשיטתSPS”

ידיעת תכנת Matlab חיונית לביצוע הפרויקט.


פרופ’ יוג’ין רבקין

הצעה לפרויקט גמר:

 1. Mechano-stimulated equilibration of metal nanoparticles.
 2. The metal nanoparticles produced by solid state dewetting method will be indented with the aid of AFM, and recovery of their shape during high-temperature heat treatments will be studies with the aid of AFM and high-resolution SEM.

פרופ’ח ירון אמויאל

הצעות לפרויקט גמר:

 1. Effects of bismuth alloying on microstructure evolution of Ag2Te precipitates in the thermoelectric compound PbTe
 2. Effects of composition on the microstructure and thermoelectric properties of the δ-phase in the Ag-Sb-Te System

פרופ’ גיטי פריי

הצעה לפרויקט גמר:

 1. Charge transfer at the organic/metal contact in organic photovoltaics
 2. Processing of hybrid photovoltaic materials

פרופ’ יאיר עין אלי – יש לגשת למרצה.


ד"ר אלעד קורן – יש לגשת למרצה


פרופ’ בעז פוקרוי

הצעה לפרויקט גמר:

שינוי מבני ותכונות אלקטרוניות ע”י גידול גבישים בהשראה מהטבע


 

ד"ר יהונדב בקנשטיין

הצעות לפרויקט גמר:

הנדסת תכונות אלקטרוניות של ננו חלקיקים פרובסקיטים