מרכז למחקר

פעילויות המחקר בפקולטה מכסות את מרבית תחומי המחקר ופיתוח (מו”פ) במדע והנדסת החומרים.

תוך כדי שימת דגש על הקשר בין תהליך ייצור החומר, המיקרומבנה שלו, תכונותיו והתאמתו למערכת ההנדסית בה הוא מתפקד.

כל אחד מתחומי המחקר נמצא בחזית המו”פ במדע והנדסת החומרים, ולעיתים קרובות מתבצע המחקר בשיתוף פעולה עם התעשייה ועם מדענים מישראל ומהעולם כולו. מרבית פעילויות המחקר בפקולטה להנדסת חומרים נערכות במסגרת המרכז לחקר חומרים ובמעבדות המחקר של חברי הסגל הבכיר.

בנוסף למעבדות המחקר האישיות המנוהלות ע"י חברי הסגל הבכיר, הקימה הפקולטה את המרכז לחקר חומרים, המנהל מספר מעבדות מרכזיות ייחודיות, המספקות שימוש ושירות לחברי הסגל בפקולטה, בטכניון, אוניברסיטאות אחרות ולתעשייה.

מעבדות מרכזיות אלו כוללות את: המרכז למיקרוסקופיית אלקטרונים (מיק”א), המעבדה לפיזור קרני רנטגן (קרני X), המעבדה למדידות פיסיקליות ואת בית המלאכה הפקולטי.

בנוסף, צוות המעבדות המרכזיות של המרכז לחקר חומרים תומך בציוד במעבדת ההוראה המשמשת בעיקר את הסטודנטים לתואר ראשון.