לימודים לתואר "מגיסטר להנדסה בהנדסת חומרים" (ME)

התכנית מיועדת למהנדסים בתעשייה בעלי רקע וניסיון מתאימים, אשר מעוניינים להשתלם לתואר גבוה.

המסלול כולל העמקת בסיס הידע בהנדסת חומרים, בנושאי אמינות ואבטחת איכות ובנושאי ניהול וכלכלה.

תנאי הקבלה

ההשתלמות פתוחה לבוגרי פקולטות הנדסיות העומדים בתנאי הקבלה ללימודי התואר השני בפקולטה במסלול עם תזה, ובהתאם לדרישות ביה"ס לתארים מתקדמים, וכן לסטודנטים בהסמכה בפקולטה הנדסית אשר צברו 120 נקודות לפחות בציון ממוצע 80 ומעלה. יש לצרף למסמכי ההרשמה שתי המלצות לפחות.

דרישות הלימוד

לימוד קורסים בהיקף של 40 נקודות הכוללים:

  1. קורסי ליבה (לפחות 4 נקודות)
  2. מקצועות בהנדסת חומרים
  3. ניתן ללמוד מקצועות בניהול וכלכלה (עד 12 נקודות)
  4. סמינר מתקדם בהנדסת חומרים (6 נקודות)

סטודנטים לתואר ME אשר יהיו מעוניינים לעבור לנתיב מחקר לקראת התואר "מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים", יידרשו להסכמת מנחה להנחיה ולביצוע מחקר ולאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים, בהתאם לתקנות ביה"ס. בוגרי תכנית זו אשר יהיו מעוניינים להתקבל ללימודים לתואר דוקטור, יידרשו לבצע השלמות במחקר, במסגרת לימודים "לא לתואר", על פי קביעת הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים, ובהתאם לתקנות ביה"ס.

 לפרטים נוספים צרו קשר

אסתי שורץ, רכזת תארים מתקדמים
טלפון 077-8873845
דוא"ל mtgrad@technion.ac.il
הרשמו עכשיו