לימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" (PhD)

ההשתלמות לקראת תואר דוקטור לפילוסופיה (PhD) מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי זיקה למחקר בשטח של מדעי החומרים והנדסת חומרים. 

תנאי הקבלה

  1. בעלי תואר "מגיסטר למדעים" שסיימו לימודיהם בציון 90 ומעלה (במקצועות ובתזה) וועדת הבוחנים על התזה המליצה על יכולתם להמשיך לתואר דוקטור.
  2. מציאת מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה (על המועמד למצוא מנחה לפני ההרשמה ללימודים).
  3. עמידה בהצלחה בראיונות של הועדה המראיינת הפקולטית .

דרישות הלימוד הן על פי המפורט באתר בית הספר, בקישור הזה

הסטודנט/ית יידרש/תידרש ל –

  1. הגשת הצעת מחקר שתשמש כבסיס לבחינת המועמדות תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות, מעבר בהצלחה של בחינת המועמדות.
  2. ביצוע עבודת מחקר מקורית בהיקף נרחב, הצגת סמינר, הגשת תיזה, עמידה במבחן גמר. המחקר יחשב לבעל ערך אם הוא ברמה המאפשרת את פרסומו בכתב עת מדעי בעל מוניטין בינלאומי ואם הוא מקדם במידה ניכרת את הידע וההבנה בתחום המחקר.
  3. 8 נקודות של מקצועות לתארים מתקדמים.