לימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" (PhD)

התכנית מיועדת למהנדסים בתעשייה בעלי רקע וניסיון מתאימים, אשר מעוניינים להשתלם לתואר גבוה. המסלול כולל העמקת בסיס הידע בהנדסת חומרים, בנושאי אמינות ואבטחת איכות ובנושאי ניהול וכלכלה.

תנאי הקבלה

  1. בעלי תואר "מגיסטר למדעים" בעלי ממוצע ציונים מצטבר וציון בחינת סוף מגיסטר של 90 ומעלה.
  2. מציאת מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה (על המועמד למצוא מנחה לפני ההרשמה ללימודים).
  3. עמידה בהצלחה בראיונות של הועדה המראיינת הפקולטית .

דרישות הלימוד הן על פי המפורט באתר בית הספר, בקישור הזה

הסטודנט/ית יידרש/תידרש ל –

  1. הגשת הצעת מחקר שתשמש כבסיס לבחינת המועמדות תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות, מעבר בהצלחה של בחינת המועמדות.
  2. ביצוע עבודת מחקר מקורית בהיקף נרחב, הצגת סמינר, הגשת תיזה, עמידה במבחן גמר. המחקר יחשב לבעל ערך אם הוא ברמה המאפשרת את פרסומו בכתב עת מדעי בעל מוניטין בינלאומי ואם הוא מקדם במידה ניכרת את הידע וההבנה בתחום המחקר.
  3. 8 נקודות של מקצועות לתארים מתקדמים.