מפגש מתעניינים בתואר ראשון 2021

מפגש מתעניינים מקוון לתואר ראשון 2021 –  בטכניון

ביום שני 21.12.20  – הפקולטה למדע והנדסה של חומרים תציג בשעה 14:40.