ברכות מהפקולטה לד"ר אלעד קורן על זכייתו בפרס הרשל רי'ץ 2021 לחדשנות טכנולוגית!!!

Hershel Rich Technion Innovation Award – 2021

הפרס מוענק לד"ר אלעד קורן על עבודת המחקר בנושא: Scalable Fabrication of Sub-10 nm – In2Se3 monolithic ferroelectric – semiconductor heterojunction for optoelectronic and memory applications