ברכות לד"ר יהונדב בקנשטיין על זכייתו בפרס קריל לשנת 2022!

ברכות לד"ר יהונדב בקנשטיין על זכייתו בפרס קריל לשנת 2022 –  פרס קריל להצטיינות במחקר מדעי, לזכרם ולכבודם של בנימין וגיטלה קריל מנסבך שלנגר ז'"ל, ניתן לחוקרים מובילים שהם חברי סגל אקדמי מצטיינים, בדרגת מרצה או מרצה בכיר, המועסקים באחת האוניברסיטאות בישראל ועדיין לא קיבלו קביעות. הפרס המוענק משנת 2005 נחשב כפרס וולף לחוקרים צעירים ומכאן יוקרתו.

תמונה של ד"ר יהונדב בקנשטיין