חישוב תיאורטי של תכונות ומבנה חומרים

התחום עוסק בכל הקשור לשימוש בכלים תיאורטיים וחישוביים להבנת התהליכים המתרחשים בחומרים.

התחום תורם להבנת הקשר בין הרכב, מבנה, להתנהגות של חומרים. 

אנו חוקרים את הפיתוח והשימוש של כלים חישוביים מבוססים על עקרונות פיסיקליים וכימיים על מנת ליצור "משוואות עבודה" שניתן לפתור באמצעות מחשב. המחקר מתבססת על תיאוריות כגון תורת הקוונטים. באמצעות כלים חישוביים ניתן לחסוך בזמן ובעלות של ניסויי מעבדה ואף להבין יותר לעומק את תהליכים בחומרים שלא ניתנים למדידה בניסוי. תכונות של חומרים שניתן לצפות עם סימולציה כוללות תכונות מכניות, תכונות אלקטרוניות, הגבה כימית ותגובה מגנטית. ניתן לקבל הבנה עמוקה של הגורמים האטומיים המשפיעים על התכונות ובכך לשפר את הפונקציונליות של החומרים ואף לתכנן חומרים חדשים יעילים יותר.

הפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון מהווה מוקד ידע מרכזי במחקר ובפיתוח הנושאים הבאים:

  • הדמיה ממוחשבת של תהליכי הולכה והגבה של חומרים
  • פיתוח כלים חישוביים ותיאורטיים עבור חומרים
  • מידול חומרים לתעשיית הרכב והאלקטרוניקה
  • פיתוח חומרים חדשים באמצעות סריקה ממוחשבת
  • השוואה בין תיאוריה לניסוי ומתן הסברים תיאורטיים למדידות

למידע נוסף בקרו באתר הקבוצה: Computational Group

פרופ'ח מיטל כספרי – טרוקר