חומרים מתכתיים

הפקולטה עומדת בחזית הידע העולמי

בכל הקשור להבנת התהליכים המתרחשים במתכות תוך כדי תהליכי הייצור שלהם ובעת חשיפה לתנאי שרות קיצוניים של עומס, טמפרטורה וסביבה קורוזיבית.

אנו חוקרים השפעת סגסוג מבוקר ומתוכנן על המבנה והפאזות שבנתך, ואת השפעת גורמים אלה על תכונות המוצר ואפשרויות הניצול התעשייתי של הנתכים החדישים. ניצול תהליכי ייצור מיוחדים, כמו התמצקות מהירה, הינו תחום מחקר אתגרי ומלהיב המאפשר פיתוח חומרים בעלי מבנה ותכונות ייחודיות. המחקר בסגסוג מבוקר נעזר בהדמיה ממוחשבת של הפאזות והמבנים הצפויים בחומר ובכך משפר את הבנתנו בתופעות הנחקרות ומקדם משמעותית את הידע בתחום.

הפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון מהווה מוקד ידע מרכזי במחקר ובפיתוח הנושאים הבאים:

  • הדמיה ממוחשבת של תהליכי ייצור
  • פיתוח תהליכי ייצור יעילים
  • פיתוח נתכים קלים (בעיקר מגנזיום) לתעשיית הרכב והתעופה
  • פיתוח נתכי מגנזיום לשימושים רפואיים
  • תכונות מכניות של מתכות בקנה מידה ננומטרי
  • יציבות תרמית ותכונות מכניות של שכבות דקות
  • איחסון מימן במתכות ננו-גבישיות
  • דיפוזיה בגבישים ננו מטריים ובמתכות בעיבורים גבוהים


פרופ'ח מיטל כספרי-טורוקר

פרופ' ויין קפלן

פרופ' יוג'ין רבקין

פרופ'ח ירון אמויאל

פרופ' יאיר עין-אלי