המעבדה למדידות פיזיקאליות

אייקון של מעבדות

במעבדה ציוד למדידת תכונות פיזיקאליות של חומרים

סיור במעבדה למדידות פיזיקאליות