תוכנית שומעים חופשיים

באנר פרסופי על תוכנית שומעים חופשי

    מידע נוסף על הקורס ניתן למצוא במערכת סטודנטים בטכניון

    **נדרש אישור מרצה