תוכנית שומעים חופשיים

    מידע נוסף על הקורס ניתן למצוא במערכת סטודנטים בטכניון

    **נדרש אישור מרצה