קשרי פקולטה

הפקולטה למדע והנדסה של חומרים מקיימת קשרים הדוקים ושיתופי פעולה עם התעשייה, בתי ספר ובוגרי הפקולטה.

טיפוח קשרים אלו חשוב לחיזוק הקשר בין האקדמיה והתעשייה על מנת לענות על הצרכים ההדדיים של העסקים, התעשייה והאקדמיה. כמו כן, הפקולטה רואה בנושא השתלבות הסטודנטים והבוגרים בתעשייה חלק מתחומי אחריותה. בוגרי הפקולטה לוקחים חלק פעיל בימי מתעניינים ובפעילויות שונות בפקולטה ומהווים השראה לסטודנטים.

הפקולטה מקיימת סיורים לבתי ספר ומאפשרת חשיפה והכרות עם נושא המדע וההנדסה של החומרים, לתלמידי התיכון במקצועות הכימיה, הפיזיקה והביולוגיה. במסגרת סיורים אלו משתתפים התלמידים בהרצאות והדגמות שניתנות ע"י חברי הסגל בפקולטה ומסיירים במעבדות הפקולטה.