הסטוריה

הפקולטה למדע והנדסה של חומרים החלה את דרכה כחלום של איש אחד.
רבים מהמייסדים כבר אינם אבל תרומתם לעיצוב וקידום הפקולטה תהיה לעד.

מרצה ראשי בשם אריאל טאוב מהפקולטה להנדסת מכונות מספר לסטודנט, דאז, אברהם רוזן, ופרופ' אמריטוס אברהם רוזן היום, על תכניתו לפתח את תחום המטלורגיה למגמה, במסגרת הפקולטה להנדסת מכונות.

המעבדה שהקים אראל טאוב שכללה מיקרוסקופ אופטי, שולחן עם מכשיר ליטוש ואיכול ותנור אחד, היוותה בסיס לפקולטה להנדסת חומרים של היום.

מעבר לבניין החדש  והקמת הגרעין למכון המתכות. אריאל טאוב, היה מייסד הגרעין וממשלות ישראל וארצות הברית תרמו להקמתו.

הקמת מכון המתכות באופן רשמי. המכון חולק למעבדות: מעבדה ליציקה וריתוך, מעבדה לקורוזיה ומעבדה למטלוגרפיה.

הקמת המחלקה להנדסת חומרים בפקולטה להנדסת מכונות.

הצטרפו למחלקה להנדסת חומרים שישה חברי סגל.
הקמת בניין דה-ז'ור מתרומתו של דה-ז'ור.

הוקם "המרכז למחקר בהנדסת חומרים".

התקבלה החלטת סנט הטכניון על עצמאותה של המחלקה להנדסת חומרים והפרדתה מהפקולטה להנדסת מכונות.

"עידן הרישות" החל, חברי הסגל החלו לרכוש מחשבים והמעבדות נהיו ממוחשבות.

הוקם מרכז המחקר לעיבוד חומרים ואפיון מבנים ע"ש ג'ורג' זקס. המרכז נתרם ונתמך ע"י קרן מינרווה הגרמנית – תפקיד המרכז היה לממן קנייה של מתקנים ומכשירים מדעיים מתקדמים כדי לאפשר מחקר ברמה גבוהה בנושאי עיבוד חומרים ואפיון מבנים. בנוסף המרכז אפשר החלפת מדענים צעירים, בעיקר ישראלים וגרמנים. פעילויות המחקר של המרכז כוללות את כל הדיסציפלינות של הנדסת ומדעי החומרים. שלוש המעבדות שנתמכות באופן חלקי ע"י המרכז הן המעבדה למקרוסקופית אלקטרונים, המעבדה לדיפרקצית קרני X והמעבדה לתהליכים.

אושר ע"י סנט הטכניון הקמת מסלול לתואר ראשון בהנדסת חומרים בטכניון.

המועצה להשכלה גבוהה אישרה את לימודי ההסמכה לתואר ראשון בהנדסת חומרים.

החלה לפעול תכנית לימודי ההסמכה בפקולטה.

הבוגרים הראשונים של לימודי ההסמכה במסלול הנדסת חומרים/פיזיקה קיבלו את תאריהם.

הומלץ על שינוי מעמד המחלקה להנדסת חומרים לפקולטה להנדסת חומרים. פרופ' יגאל קומם שהיה ראש המחלקה "שודרג" לדיקן הראשון של הפקולטה להנדסת חומרים

אושר מסלול הסמכה חומרים כימיה וקבוצת סטודנטים החלה בלימודיה מסלול זה.

טקס חנוכת אבן הפינה לבניין מידן ע"ש דליה מידן ז"ל.

בתחילת שנות השישים התחילה פעילות בנושא הנדסת חומרים במסגרת הפקולטה להנדסת מכונות. בשנת 1980 הוקמה המחלקה להנדסת חומרים כיחידה עצמאית בטכניון, שהעניקה תארים גבוהים בלבד – מגיסטר ודוקטור. בשנת 1994, עם פתיחת מסלול לימודים לתואר ראשון, הפכה המחלקה לפקולטה להנדסת חומרים. שינוי זה הביא בעקבותיו להרחבה ניכרת בתחומי המחקר וההוראה בפקולטה לנושאים הנמצאים בחזית הידע העולמי בתחום. במשך למעלה מחמישים שנה תורמים בוגריה המצוינים של הפקולטה להנדסת חומרים לרמה הגבוהה של המחקר והפיתוח ולחדשנות טכנולוגית בתעשיה. לא ניתן להעלות על הדעת תעשיית היי-טק מובילה בעולם ותעשיה ביטחונית פורצת דרך ללא תרומתם הקריטית של בוגרי הפקולטה.

תחומי העניין בפקולטה מקיפים את כל מעגל החיים של החומר – מייצור המוצר ובניצולו לטובת האדם ועד מחזורו לטובת איכות הסביבה. כל אלו מציגים אתגרים כבירים איתם ניתן להתמודד בעזרת הידע התיאורטי והניסיון המקצועי המצטברים בפקולטה. כל אלו מושקעים בחינוכו של הסטודנט למהנדס חומרים מיומן ובעל בסיס מדעי וטכנולוגי המתמודד בהצלחה עם אתגרי העתיד.

mr. shlomo yeari and rubi rozen preform thermal treatment

the new building being built and the finished resoult