מלגות

המשתלמים לתוארי מגיסטר ודוקטור יזכו במלגת קיום (המזכה גם בפטור משכר לימוד).

פירוט בנושא זכאות, משך המלגות ותנאי הענקתן הנו בהתאם לנוהלי בית הספר לתארים מתקדמים*. גובה המלגה הינו אחיד, כאשר בוגרים מצטיינים בתואר הראשון יזכו בתוספת מלגה במהלך ההשתלמות..

*לחצו כאן למידע נוסף בנושא מלגות