תחומי מחקר

מערכות רבות ומגוונות של חומרים שונים נחקרים ע”י חברי הסגל וקבוצות המחקר שלהם, כמפורט להלן:

תחומי המחקר כוללים:

כל אחד מתחומי המחקר הללו נמצא בחזית החנית של המו”פ במדע והנדסת החומרים, והמחקר מתבצע בשיתוף פעולה עם התעשייה ועם מדענים מישראל ומהעולם כולו.

המחקר בפקולטה למדע והנדסה של חומרים מתבצע ע”י ששה עשר חברי הסגל הבכיר, שבעה פרופסורים אמריטוס, שמונה-עשר עמיתי-מחקר, בין חמישה לעשרה פוסט-דוקטורנטים, כארבעים דוקטורנטים וכשישים  מגיסטרנטים.

מרבית פעילויות המחקר בפקולטה להנדסת חומרים נערכות במסגרת המרכז לחקר חומרים ובמעבדות המחקר של חברי הסגל הבכיר.

Research


המרכז לחקר חומרים

הודות לאופי המיוחד של המחקר בפקולטה, קיימות מספר מעבדות של המרכז למחקר בהנדסת חומרים המשמשות בחלק גדול של פעילויות המחקר. מעבדות מרכזיות אלו כוללות את:

המרכז למיקרוסקופיית אלקטרונים (מיק”א)

המעבדה לפיזור קרני רנטגן (קרני X)

המעבדה למדידות פיסיקליות