מדריך למשתלם המתחיל

מדריך לסטודנטים החדשים לתארים מתקדמים בפקולטה למדע והנדסה של חומרים
(עדכון אחרון – 08/2023)

שלום וברוכים הבאים לפקולטה למדע והנדסה של חומרים. על מנת שתוכלו להתחיל את התואר עם מינימום חששות ומקסימום ידע, אנו מצרפות מדריך זה עם כל המידע הבסיסי שכדאי לדעת לקראת התואר המתקדם בפקולטה. המדריך מנוסח בלשון זכר, אך פונה לחוקרות ולחוקרים כאחד. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שלב עם שאלות, הצעות נוספות והערות לשינויים עבור המדריך ובכל נושא אחר.

בברכה,
לוטן פורטל, נציגת תארים מתקדים בפקולטה למדע והנדסה של חומרים.

שימו לב!

כלל המידע המופיע בקובץ זה רלוונטי למועד כתיבת המסמך בלבד. המסמך נכתב על ידי סטודנטים עבור סטודנטים ואינו מחייב את הפקולטה או הטכניון בתוכנו ובדבריו. למידע העדכני והמדויק ביותר יש לפנות לרכזת תארים מתקדמים בכל נושא, כולל הנושאים המופיעים בקובץ זה.

לפני הכל – יש למלא את כלל הטפסים שנשלחו ממדור רישום וקבלה!

מסמך רישמי מהפקולטה ישלח בנפרד ויכלול את כלל הדרישות האדמיניסטרטיביות והטפסים הנדרשים אותם יש למלא לפני תחילת ההשתלמות.


אנשי קשר פקולטיים

נציגי אגודת הסטודנטים (אס"ט) בטכניון

אתרים חשובים

פייסבוק ואינסטגרם


מסלולי לימוד ודרישות פקולטיות

תוכניות לימודים

כל המידע בפרק זה רלוונטי עבור בוגרי תואר ראשון מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים, או בוגרי פקולטה אחרת במסלול 4 שנתי בה נלמדו המקצועות הרלוונטיים להשתלמות. למידע נוסף ולמקרים נוספים יש לפנות לאתר בית הספר לתארים מתקדמים בטכניון.

עבור כל המסלולים קיימת דרישה לביצוע 4 נק"ז (מתוך סה"כ הנקודות) מרשימה של קורסי הליבה המוצעים בפקולטה. יש להשלים קורס אחד (2 נק"ז) מרשימת קורסי התרמודינמיקה, וקורס אחד (2 נק"ז) מרשימת קורסי שיטות אפיון.

* קיימים קורסי ספורט לתארים מתקדמים שאינם נספרים בנק"ז לסגירת התואר – ניתן להתעדכן על הקורסים שנפתחים בקבוצת הפייסבוק "אס"א טכניון-היחידה לספורט" ובאתר אגודת הסטודנטים של הטכניון.

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

קיימת האפשרות לעבור למסלול ישיר לדוקטורט לפני סיום המסטר, הדבר מותנה בהסכמת ותמיכת המנחה ובאישור ועדה מראיינת.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת תארים מתקדמים.

הצעת מחקר

לימודים לתואר מגיסטר – יש להגיש הצעת מחקר המאושרת על ידי המנחה עד 4 חודשים לאחר תחילת הלימודים (למתחילים באוקטובר – הגשה עד סוף פברואר, למתחילים במרץ – הגשה עד סוף יולי).

אורך ההצעה כעמוד אחד הכולל סיכום קצר של נושא המחקר באנגלית, כותרת המחקר (באנגלית ובעברית) ושאלת המחקר.

לימודים לתואר דוקטורט – יש להגיש הצעת מחקר (חיבור תמציתי של כ-30 עמודים באנגלית) בהתאם לתאריך המופיע במכתב הקבלה למסלול הדוקטורט. עבור הנחיות להגשת התיאור התמציתי ניתן לפנות לרכזת תארים מתקדמים.

יש לעמוד בבחינת מועמדות כחודש לאחר הגשת הצעת המחקר. בחינת המועמדות כוללת סמינריון בו המשתלם מתבקש להציג את עבודתו עד שלב זה במחקר ואת העבודה העתידית, ולהיבחן בעל פה בפני ועדה הכוללת מספר חברי סגל.

* ערכן הכספי של מנות המלגה עולה לאחר הגשת הצעת המחקר בכל המסלולים.


מלגות פקולטיות ומלגות חיצוניות

חישוב המלגה הפקולטית

בפקולטה מקבלים מלגת קיום העומדת היום על סך 5 מנות מלגה כבסיס, לכלל הסטודנטים המתקבלים לתואר בהתאם לרשימת הדרישות המופיעות באתר בית הספר לתארים מתקדמים בטכניון. מספר המנות יכול להשתנות בהתאם לאילוצי הפקולטה. משתלמים שסיימו תואר ראשון עם ממוצע ציונים מעל 88, זכאים לקבלת מנת מלגה נוספת, נכון לעת פרסום מסמך זה.

סטודנטים המשתלמים בפקולטה דרך מסלולים חיצוניים (אנרגיה / ננו / פולימרים וכד') ייתכן וזכאים למספר שונה של מנות מלגה. למידע נוסף יש לפנות לרכזת המסלול הרלוונטי אליו רשומים.

את השווי הכספי של כל מנת מלגה ניתן למצוא באתר בית הספר לתארים מתקדמים בטכניון. מצורפת מטה טבלה העדכנית לאפריל 2023:

סוג התואר והשלב המחקרי – שווי מנת מלגה בש"ח

 • מגיסטר לפני נושא מחקר – 1,018
 • מגיסטר אחרי נושא מחקר – 1,089
 • דוקטור לפני בחינת מועמדות – 1,296
 • דוקטור אחרי בחינת מועמדות – 1,408

תנאים לקבלת מלגה מלאה:

 • ממוצע 80 ומעלה
 • עמידה בדרישות פקולטיות
 • שהייה בטכניון 5 ימים בשבוע ("משרה מלאה")
 • אפשרות לתעסוקה כסגל נלווה בטכניון בהיקף של עד 1100 יחידות תעסוקה
 • איסור תעסוקה מחוץ לטכניון מלבד "תעסוקה משלימה" או במקרים חריגים שמאושרים על ידי בית הספר.

* סטודנט הזכאי לקבלת 4 מנות מלגה או יותר, פטור בנוסף מתשלום שכר לימוד לבית הספר לתארים מתקדמים.

"תלושי שכר" של המלגות ניתן למצוא באתר חילן-נט.

מלגות חיצוניות ופרסים

סטודנט רשאי להגיש מועמדות לקבל מלגות חיצוניות ופרסים, בהתאם לדרישות בית הספר לתארים מתקדמים, ובכפוף לתנאי המלגה הטכניונית. קיימות מלגות למשרתים במילואים, מלגות הצטיינות ופרסים שונים. מידע נוסף ניתן למצוא בטבלת מלגות חיצוניות.

מלגות ע"ש חיצוניות יפורסמו ע"י בית הספר לתארים מתקדמים ורכזת תארים מתקדמים. למלגות אלו יש קריטריונים שונים ולכן רכזת תארים מתקדמים תפנה למי שעומד בקריטריונים ותציע להגיש מועמדות. ועדה פקולטית תבחר את המועמד הפקולטי ותגיש את מועמדותו לבית הספר ולקרן.  לאחר קבלת הודעת זכיה יקבע גובה הגדלת מנות המלגה בהתאם לפרס.

תלושי מלגה ("תלושי שכר למלגה")

תלושי מלגה מתקבלים באחד בכל חודש, וניתן לצפות בהם ישירות דרך אתר החילנט.

לקבלת סיסמה ראשונית למערכת החילנט ניתן לפנות לאנה טרבאיב,  באגף חשבונות – scholarships@technion.ac.il, 04-8293899.

היעדרות מלגאים מהטכניון

פירוט מלא של הסיבות השונות להיעדרות והגורמים אותם צריך לאשר מראש, ניתן למצוא באתר בית הספר לתארים מתקדמים.

חשוב לדעת! כל נסיעה של משתלם לחו"ל (בין אם פרטית או כחלק מההשתלמות) דורשת אישור מראש של בית הספר לתארים מתקדמים. יש למלא טופס בקשה לאישור היעדרות מהטכניון עבור משתלמים מלגאים, אותו מחתימים את הגורמים הרלוונטיים ומגישים לרכזת תארים מתקדים.


תעסוקה

בהתאם לתנאי קבלת המלגה, משתלם רשאי לעסוק בעבודה נוספת לשם קבלת הכנסה מעבר למלגה, בתנאי שהתעסוקה כלולה תחת הכותרת "תעסוקה משלימה" או "סגל נלווה" (קיימת אפשרות לתעסוקה חריגה מחוץ למסגרת הטכניון באישור פרטני של בית הספר).

סטודנט המקבל מלגה מלאה (4 מנות מלגה או יותר), רשאי לעסוק כסגל נלווה בהיקף תעסוקה של עד 1100 יחידות תעסוקה בסמסטר. התעסוקה אפשרית באישור מנחה בלבד.

ניתן למצוא מחשבון שכר ודרגות שכר שונות עבור משתלמים במסלולים שונים ובשלבים שונים של המסלולים (לפני / אחרי הצעת מחקר) באתר של אס"ה. את תלושי השכר החודשיים ניתן לראות באתר החילן-נט.

רישום לתעסוקה מבוצע ברמה סימסטריאלית דרך רכזת הסמכה והוראה בפקולטה:

 • שלב 1 – פרסום סקר תעסוקה במייל בתפוצה פקולטית על ידי נציג/ת אס"ה (כשבועיים אחרי פתיחת הרישום של הסטודנטים בלימודי הסמכה לסמסטר העוקב).
 • שלב 2 – חלוקת המקצועות והקורסים למשתלמים בהתאם לניסיון קודם, צורך פקולטי ומגבלות לו"ז (מבוצע על ידי מזכירת לימודי הסמכה ונציגת אס"ה בפקולטה).
 • שלב 3 – פרסום תעסוקה לסמסטר העוקב באופן פרטני לכל סטודנט.

סוגי תעסוקה אפשריים בפקולטה במסגרת "סגל נלווה": תרגול קורסים, הדרכת מעבדות, בדיקת שיעורי בית, הדרכת סטודנטים בהסמכה בפרויקט גמר.

טבלת העסקה: https://www.tso.co.il/salary-table

 • משתלם ששובץ לפחות מ-500 יחדות תעסוקה צריך לגשת לרכזת האקדמית של ת"מ ולמלא טופס בהתאם.

תעסוקה בפקולטות אחרות

משתלם רשאי לעבוד בפקולטות אחרות במסגרת "סגל נלווה" באישור דיקן הפקולטה ובאישור המנחה, כל עוד לא קיימת חריגה ממגבלת 1100 יחידות התעסוקה הכוללות בכל הפקולטות בהן המשתלם עובד.

תעסוקה משלימה

משתלם רשאי לעבוד גם בתפקידים נוספים שאינם מוגדרים כתפקידי סגל נלווה המופיעים לעיל, כגון:

 • עבודה באגודת הסטודנטים ו/או מוסד הטכניון.
 • חונכות סטודנטים דרך היחידה לקידום הוראה/אגודת הסטודנטים.
 • הוראה ביחידה ל"נוער שוחר מדע".
 • עבודה ככתב מדעי במסגרת יחידת "דוברות הטכניון".
 • הוראה במוסדות אקדמיים אחרים ובבתי ספר (זמני הנסיעה למקומות עבודה אלו יחשבו במניין שעות ההיעדרות המותרות למלגאים).

העבודה תתאפשר רק לאחר קבלת אישור מבית הספר לתארים מתקדמים ל"עבודה משלימה". תעסוקה זו אינה נספרת במסגרת מגבלת 1100 יחידות התעסוקה של ה"סגל הנלווה".

תלושי שכר

תלושי שכר מתקבלים באחד בכל חודש, וניתן לצפות בהם ישירות דרך אתר החילנט.

לקבלת סיסמה ראשונית למערכת החילנט ניתן לפנות למיכל כפתורי, רו"ח באגף חשבונות – MichalK@Technion.ac.il , 04-8293899.


קורסים

קורסי ליבה

כלל המשתלמים בפקולטה ועבור כל המסלולים, נדרשים להשלים 4 נק"ז (מתוך סה"כ הנקודות הדרושות במסלול הרלוונטי עבורם) מרשימה של קורסי הליבה המוצעים בפקולטה. יש להשלים קורס אחד מרשימת קורסי התרמודינמיקה, וקורס אחד מרשימת קורסי שיטות אפיון.

קורסי תרמודינמיקה (2 נק"ז):

 • 318320 – תרמודינמיקה וקינטיקה של משטחי ביניים
 • 318321 – נושאים מתקדמים בתרמודינמיקה
 • 318337 – דיפוזיה ומעבר מסה במוצקים
 • 318336 – מעברי פאזה במתכות ובסגסוגות מוצקות
 • 318530 – תרמודינמיקה ומכניקה של פולימרים

קורסי שיטות אפיון (2 נק"ז):

 • 318525 – מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת
 • 318526 – דיפרקצית קרני-איקס
 • 318529 – מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת אנליטית

רישום לקורסים

הרישום לקורסים נפתח מספר שבועות לפני תחילת כל סמסטר, עם פרסום רשימת הקורסים המוצעת בתפוצה כוללת במייל למשתלמים, ומסתיימת כשלושה שבועות לאחר תחילת הסמסטר.

הרישום מבוצע באמצעות טופס רישום למקצועות, עליו יש להחתים את המנחה לאישור הקורסים שנבחרו. את הטופס יש להעביר לרכזת תארים מתקדמים. ההרשמה דרך טופס זה רלוונטית לכלל הקורסים לסטודנטים לתארים מתקדמים, כולל קורסים מפקולטות אחרות וקורסים משותפים עם הסמכה.

קורסים מעשיים – MIKA

בפקולטה קיים המרכז למיקרוסקופית אלקטרונים (מיק"א  MIKA), שבו המשתלמים יכולים לעבור הכשרה לעבודה במיקרוסקופים מתקדמים עבור המחקר שלהם.

ההכשרות כוללות – הכנת דגמים, SEM, TEM, FIB, XRAY ועוד.

הרישום להכשרות המעשיות נעשה פעמיים בשנה, בתחילת כל סמסטר, באמצעות תפוצה כוללת במייל דרך מזכירת תארים מתקדמים. הרישום מותנה באישור המנחה ובתשלום מתקציב המעבדה על הקורס והשימוש במיקרוסקופ.

פרטים נוספים על המיקרוסקופים הקיימים והקורסים האפשריים לסטודנטים בפקולטה, ניתן למצוא באתר המיק"א.

העברת קורסים מתואר ראשון

סטודנטים אשר סיימו את התואר הראשון עם "עודף" של קורסים, בהם לא השתמשו לסגירת התואר, יכולים להגיש בקשה להעברת הנק"ז של הקורסים הרלוונטיים יחד עם הציון לגיליון הציונים של התואר המתקדם.

ההעברה כרוכה באישור המנחה וסגן דיקן לתארים מתקדמים בפקולטה.

יש למלא את טופס הבקשה להכרה במקצועות שנלמדו בטכניון, ולהגיש לאחר החתמת המנחה לרכזת תארים מתקדמים בצירוף גיליון ציונים סופי מתואר ראשון, בו מופיעים הקורסים המבוקשים כקורסים שאינם מוכרים לתואר הראשון.


צעדים ראשונים בתואר מתקדם

מספר דברים שעליכם לעשות בשבועות הראשונים לקבלתכם לתואר המתקדם בפקולטה.

הזמנת כרטיס סטודנט

עליכם להזמין כרטיס סטודנט חדש עליו מוגדרת הפקולטה בתור "תארים מתקדמים". הכרטיס ישמש אותכם בכניסה לאירועים שמיועדים לתארים מתקדמים בלבד, ככרטיס כניסה לפקולטה ולחדרים מסוימים שנעולים לגורמים חיצוניים ועוד.

את כרטיס הסטודנט יש להזמין מאתר אס"ט.

חיבור למערכת המחשוב

יש להיפגש עם אחראי המחשוב בפקולטה על מנת להתחבר למערכת המחשוב הטכניונית ולקבל הרשאות של סטודנט לתארים מתקדמים בפקולטה.

אנטולי ליחולט – 4519  lanayoly@technion.ac.il

גישה לפקולטה

לקבלת מפתח לדלת הראשית בבניין הפקולטה בקומה מספר 3, ולקידוד כרטיס הסטודנט לקבלת גישה לפקולטה דרך קומה מספר 0, יש לפנות לאחראי הבניין – צביקה.

מדבקת חנייה לרכב

משתלמים לתארים מתקדמים לטכניון, במסגרת מלגה מלאה, זכאים לקבל מדבקת חנייה לרכב הפרטי ללא עלות, לאחר קבלת אישור עקרוני למלגה.

יש להזמין את מדבקת הרכב באתר הבטיחות של הטכניון. סוג המדבקה – אדום-ירוק.

מבחן באתיקה של המחקר

כלל המשתלמים למסלול מחקר בטכניון מחויבים בהשלמת הקורס המקוון של "האתיקה של המחקר – 218000", אשר נפתח באופן אוטומטי לכל סטודנט חדש.

הקורס המקוון כולל לומדות ממוחשבות שבסיומן יש להשלים מבחן. המבחן נפתח פעם בחודש בתאריך שמפורסם מראש במודל הקורס ובמיילים בתפוצה לכלל הסטודנטים הרשומים בסמסטר הנוכחי, עד השלמת המבחן.

המבחן במתכונת שאלות רב ברירה, ובמתכונת עובר / נכשל (הציון אינו משפיע על ממוצע הציונים בתואר המתקדם).

השלמת דרישת האתיקה הכרחית לאישור נושא המחקר.

מבחן באנגלית לתארים מתקדמים

כלל הסטודנטים לתארים מתקדמים בטכניון נדרשים לעבור בחינה באנגלית שנערכת 3 פעמים בשנה (ינואר, יולי וספטמבר).

יש להירשם לבחינה מראש, ולהשלים אותה לפני תחילת הסמסטר השני בתואר המתקדם. דרישה – ציון 65 ומעלה. המבחן במתכונת עובר / נכשל, והציון אינו משפיע על ממוצע הציונים בתואר המתקדם.

סטודנט שלא עבר את המבחן, נדרש בביצוע קורס באנגלית לתארים מתקדמים, אותו צריך להשלים לפני סיום הסימסטר השלישי לתואר.

לרישום למבחן ולמידע נוסף – אתר לימודים הומניסטיים ואומנויות.

קורס כתיבה אקדמית באנגלית לדוקטורנטים

כלל הדוקטורנטים בטכניון נדרשים לעבור קורס כתיבה באנגלית לדוקטורנטים (328050), אשר נפתח כל סמסטר. קיימת חובה לעבור את המבחן באנגלית לתארים מתקדמים לפני שניתן להירשם לקורס הכתיבה האקדמית.

לא תתאפשר סגירת התואר מבלי השלמת קורס זה לדוקטורנטים. הקורס כולל נוכחות חובה וההרשמה מבוצעת דרך הפקולטה ללימודים הומניסטיים שבועיים לפני תחילת סמסטר.


בטיחות

בטיחות טכניונית

משתלמים נדרשים לעבור הדרכת בטיחות כללית פעם בשנה הכוללת את כלל ההכשרות הרלוונטיות עבור העבודה השוטפת שלהם במעבדה ובמחקר. פעם בשנה נערכת הדרכה מרוכזת בפקולטה (ינואר), בה המשתלמים מחויבים להשתתף. משתלמים שנעדרים מהדרכה זו יאלצו להשלים את ההדרכות באופן פרטני בקורסי ההדרכה שמועברים במסגרת הכשרות הבטיחות הכלל טכניוניות (רישום דרך קול קורא בתפוצה במייל כלל טכניוני).

בין ההדרכות השונות הקיימות:

 • הדרכת עבודה עם לייזרים
 • הדרכת כיבוי אש (עיוני – פעם בחצי שנה, מעשי – פעם בשנה)
 • הדרכת קריוגניקה
 • הדרכת גלילי גז
 • הדרכת עבודה עם דמים ודגימות ממקור אנושי

בטיחות בעבודה במעבדה

כלל המשתלמים נדרשים לעבור הדרכת בטיחות במעבדת המחקר שלהם שתועבר על ידי מנהל המעבדה או נציג מטעמו.

ההדרכה תכלול היכרות עם כלל המכשור הרלוונטי במעבדת המחקר, היכרות עם נקודות הבטיחות הרלוונטיות בקומה (עמדת כיבוי אש, עמדת חומ"ס, משטפת עיניים ומשטפת גוף, פינוי פסולת בהתאם לאופי המעבדה).

כמו כן, טרם כניסה למעבדה, על המשתלם לעבור את לומדת תכנית לימודי הבטיחות של הטכניון (https://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=5396).

תכנית זו מהווה תנאי הכרחי וראשון לכניסה לעבודה. יש לבחור את אחת מתכניות הבטיחות (למעבדה כימית, ביולוגית או עבודה על בע"ח), בהתאם לסוג העבודה במעבדתך. בסיום הלומדה יש לעבור מבדק בן 10 שאלות בציון 90 לפחות.

באחריות המשתלמים להיות מעודכנים תמיד בגורמים הבאים:

 1. אופן תפעול נכון ובטוח של מקרים חריגים ותגובות חריגות (כגון – דליפת חומר, שפך כימי, שריפה ועוד).
 2. אופן שימוש נכון ובטוח בחומרים בעלי דרגות סיכון שונות (היכרות עם דרגות הסיכון השונות, רמת המיגון הדרושה ואופן התפעול האופטימלי).
 3. MSDS של החומרים בהם משתמשים במעבדה, לרבות חומרים שאינם מוגדרים כמסוכנים.
 4. יש למלא כל סמסטר טופס ביטוח הכשרה מקצועית ולשלוח לרכזת אקדמית של ת"מ.

בטיחות פקולטית

על אחריות המשתלמים להכיר ולהיות מעודכנים תמיד בפרטים הבאים:

 1. אופן יצירת קשר במידת הצור עם נאמן הבטיחות הפקולטי – צביקה רוזין – 4565.
 2. מעברי החירום ויציאות החירום בפקולטה.
 3. מספר הטלפון של הביטחון הטכניוני – 2222.
 4. מספר הטלפון של מחלקת הבטיחות הטכניונית – 2146.

לכל מידע נוסף בנושא הבטיחות ברמה הטכניונית / פקולטית / מעבדתית, יש לפנות לאתר יחידת הבטיחות – https://safety.net.technion.ac.il/
או לנאמן הבטיחות הפקולטי – צביקה רוזין.

בכל מקרה חריג – יש לדווח באופן מיידי לנאמן הבטיחות הפקולטי, למחלקת הבטיחות ולמחלקת הביטחון.


חופשת לידה

לאחר הלידה

 1. יש להודיע לרכזת תארים מתקדמים על תאריך הלידה.
 2. יש לשלוח טופס "התאמה להורות" כולל אישור לידה לקבלת מלגה מקרן יולדות (מלגות בגין הורות) לשולי שוורץ hatamot@tx.technion.ac.il

את הטופס ניתן למצוא כאן:

https://dean.web.technion.ac.il/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA/

 1. משתלמות המועסקות בפקולטה, נדרשות לבצע התאמות מול ביטוח לאומי.
  יש לידע את רכזת הסמכה והוראה בדבר הלידה, ויש למלא את טופס תביעת דמי לידה ולשלוח אותו יחד עם אישור הלידה לשלי וייצמן, רכזת סגל הוראה ופרישה –s@technion.ac.il 04-8294981.

* במקרה בו לא מודיעים למחלקת שכר על לידה הצפויה יש לבצע העברה בנקאית או צ'ק לאחר הלידה לטכניון על מנת שההפרשה לקרן הפנסיה תימשך, לשם כך יוצרים קשר עם אירנה פיליוק, חשבת שכר – irenafi@technion.ac.il 077-8871705.

הארכת חופשת לידה

במידה ורוצים להאריך את חופשת הלידה:

 1. יש לשלוח מכתב החתום על ידי המנחה לרכזת תארים מתקדמים, בו מנוסחת הבקשה בכתב.
 2. מלגאיות המקבלות מלגה חיצונית צריכות בנוסף גם לקבל אישור הארכה מהגוף החיצוני.
 3. למשתלמות המועסקות בפקולטה, במידה ורוצים להמשיך בחודשי ההארכה גם את ההפרשות לקרן הפנסיה יש להעביר לרכזת הסמכה והוראה שני טפסים:
  • בקשה להמשכיות תוכנית הפנסיה.
  • מכתב ממשאבי אנוש בו מצוינים התאריכים של חופשת הלידה והחל"ת- אותו יש לבקש גם משלי וויצמן, רכזת סגל הוראה ופרישה.

שונות

סיבוס

משתלמים בטכניון זכאים לקבל כרטיס סיבוב הפעיל עם חלק מבית העסק ברחבי הטכניון, ומקנה הנחה של עד 30% ביותר מ-5000 מסעדות ברחבי הארץ.

להזמנת הכרטיס ולרישום יש להיכנס לאתר אס"ט.

קרן פנסיה

למועסקים בפקולטה נפתחת באופן אוטומטי קרן פנסיה ב'מגדל – ביטוח, פנסיה וחיסכון'.

מומלץ ליצור קשר עם נציג הקרן בטכניון: אלכסנדר ריכליס, לקבלת פרטים נוספים ופירוט של תוכנית הפוליסה: Alexander@migdal.co.il 052-6999356

סטודנט שמעוניין להמשיך עם קרן הפנסיה שיש ברשותו כיום, מתבקש לפנות למחלקת שכר בטכניון.