לימודים לתואר "מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים" (MSc)

תנאי הקבלה

  1. בוגרי תואר ראשון בממוצע של 80 לפחות.
  2. מציאת מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה (על המועמד למצוא מנחה לפני ההרשמה ללימודים).
    בנוסף לכך, מועמדים רשאים לבחור מנחים מבין חברי הסגל בפקולטות להנדסת מכונות, פיסיקה, הנדסה כימית, כימיה וביולוגיה במסגרת הסכמי הנחיה צולבת, ובכפוף לתקנות שיעודכנו מעת לעת.
  3. למועמדים שאינם בוגרי טכניון – עמידה בהצלחה בראיון שנערך בוועדת הקבלה של הפקולטה.

דרישות הלימוד הן על פי המפורט באתר בית הספר לתארים מתקדמים עבור נתיב לימוד של מחקר, בקישור הזה

הגשת "הצעת נושא מחקר למגיסטר" תתבצע עד תום הסמסטר הראשון ללמודים לכל המאוחר. במסגרת ההשתלמות הסטודנט/ית יידרש/תידרש לביצוע מחקר, הצגת סמינר, הגשת חיבור, ועמידה בבחינת גמר.

 לפרטים נוספים צרו קשר

אסתי שורץ, רכזת תארים מתקדמים
טלפון 077-8873845
דוא"ל mtgrad@technion.ac.il
הרשמו עכשיו