לימודים לתואר "מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים" (MSc)

תנאי הקבלה

  1. בוגרי תואר ראשון בממוצע של 80 לפחות.
  2. מציאת מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה (על המועמד למצוא מנחה לפני ההרשמה ללימודים).
  3. למועמדים שאינם בוגרי טכניון – עמידה בהצלחה בראיון שנערך בוועדת הקבלה של הפקולטה.

דרישות הלימוד הן על פי המפורט באתר בית הספר לתארים מתקדמים עבור נתיב לימוד של מחקר, בקישור הזה

הגשת "הצעת נושא מחקר למגיסטר" תתבצע עד תום הסמסטר הראשון ללמודים לכל המאוחר. במסגרת ההשתלמות הסטודנט/ית יידרש/תידרש לביצוע מחקר, הצגת סמינר, הגשת חיבור, ועמידה בבחינת גמר.