מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

ישנה אפשרות למעבר למסלול ישיר לדוקטורט במסגרת הלימודים לקראת "מגיסטר למדעים".

התנאים הם כפי שמפורט באתר הספר לתארים מתקדמים בקישור הזה

בנוסף, הסטודנט/ית יידרש/תידרש לעמוד בהצלחה 3 ראיונות של ועדה מראיינת. הועדה המראיינת תגיש את המלצתה לועדת תארים מתקדמים.