מלגות

התבסס על מדיניות בית הספר ללימודי מוסמכים, המחלקה למדע והנדסה של חומרים קובעת את הקריטריונים להענקת מלגות לסטודנטים ללימודי מוסמכים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ישנם ארבעה סוגים של מלגות:

  • מלגה משופרת (עם ויתור על שכר הלימוד)
  • מלגה בסיסית (עם ויתור על שכר הלימוד)
  • מלגה מופחתת (כוללת הפחתת שליש מדמי שכר הלימוד)
  • מלגת שכר לימוד (עבור חיילים בשירות חובה)

סטודנט אשר זוכה במלגה בסיסית או משופרת עשוי לעבוד כעוזר הוראה בטכניון עד 3 נקודות עוזר הוראה, אך לא יכול לעבוד בכל עיסוק אחר. סטודנט המקבל מלגה מופחתת יכול לעבוד עד 80 שעות בחודש בטכניון, או עד 3 ימים בשבוע מחוץ לטכניון.

משך זמן הענקת המלגה:

  • סטודנטים לתכנית M.Sc. – עד 24 חודשים
  • סטודנטים לתכנית Ph.D. – עד 42 חודשים
  • סטודנטים במסלול ישיר לדוקטורט – עד 60 חודשים


המחלקה שומרת על זכותה לשנות את תנאי המלגה בכל עת במהלך שנת הלימודים.