לימודי הסמכה בכיתות הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

תמונה_2

בהצלחה במועדי הבחינות