תמר אריה

picture of person
עוזר לאחראי אחזקה ותשתיות