הדרכה בנושא נגישות באקדמיה

Seminars
31.03.2019
14:30
David Wang Auditorium, 3rd floor Dalia Maydan Bldg.
תומר אקסלרוד

מר תומר אקסלרוד, יועץ הנגישות של הטכניון

ההרצאה מיועדת לחברי סגל, מרצים ומשתלמים, ההרצאה תעסוק בנושאים:

  • הכרת מאפיינים של אנשים עם צרכים מיוחדים (עקב מגבלות חושיות/ פיזיות/ נפשיות/שכליות) והשפעתם של חברי סגל והמשתלמים על אופן מתן השירות בפקולטה.
  • ההרצאה תחשוף את דרישות החוק ותקנותיו בנושא הנגישות במוסדות להשכלה גבוהה.
  • הכרת כללי בסיס למתן שירות נגיש לפונים עם מוגבלות