הקמת מרכז לתיאוריה של חומרים בטכניון

קבוצת מחקר חדשה בנושא תיאוריה של חומרים הוקמה על ידי פרופ’ מיטל כספרי טורוקר בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון.

חלק מהפעילויות כוללים :
כנס חדש על “ההתקדמות מודלים חישוביים עבור יישומי אנרגיה” התקיים ב -7 ביולי 2015 בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון:

http://computationalmodeling2015.net.technion.ac.il/

הכנס אורגן על ידי פרופ ‘מיטל כספרי טורוקר וכלל את הקהילה המקומית בישראל המתמחה במודלים חישוביים בתחומי חומרים, פיזיקה וכימיה. הכנס נערך בחסות הטכניון, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים, תוכנית האנרגיה של הטכניון גרנד, חברת אס-ג’י-איי. אנו צופים כי הכנס יהפוך לסדרה של כנסים שיתקיימו ביולי ובשנה הבאה האירוע יתקיים בתל-אביב (ב -6 ביולי, 2017).

סדרת הרצאות פולק בנושא מדע חישובי של חומרים: פרופ’ גוסטבו סקוזריה ביקר בפקולטה שלנו באביב על מנת להוביל את סדרת ההרצאות ישראל-פולק המכובדת:

http://pollak.net.technion.ac.il/2015-nominees/

חדש – קורסים וסדנאות לסטודנטים

קורס מבוא למדע חישובי של חומרים, מס’ 315057

קורס חקר התנהגות של חומרים באמצעות מחשב, מס’ 315058

סדנא במטלאב לסטודנטים בתואר ראשון תינתן בחופשה בין סמסטרים