פירוק בית היציקה – הכנה לבניין חדש בפקולטה

לאחר שנים רבות הפקולטה נפרדת מבית היציקה. שלב ראשון בפירוק בית היציקה החל עם פירוק גג המבנה. נדרש היה לנקוט בזהירות מוגברת על מנת לפרקו ביחידות שלמות מהן היה מורכב . בית היציקה מפונה לטובת בניין חדש שישרת את הפקולטה בעתיד.