היסטוריה

בתחילת שנות השישים התחילה פעילות בנושא הנדסת חומרים במסגרת הפקולטה להנדסת מכונות. בשנת 1980 הוקמה המחלקה להנדסת חומרים כיחידה עצמאית בטכניון, שהעניקה תארים גבוהים בלבד – מגיסטר ודוקטור. בשנת 1994, עם פתיחת מסלול לימודים לתואר ראשון, הפכה המחלקה לפקולטה להנדסת חומרים. שינוי זה הביא בעקבותיו להרחבה ניכרת בתחומי המחקר וההוראה בפקולטה לנושאים הנמצאים בחזית הידע העולמי בתחום. במשך למעלה מחמישים שנה תורמים בוגריה המצוינים של הפקולטה להנדסת חומרים לרמה הגבוהה של המחקר והפיתוח ולחדשנות טכנולוגית בתעשיה. לא ניתן להעלות על הדעת תעשיית היי-טק מובילה בעולם ותעשיה ביטחונית פורצת דרך ללא תרומתם הקריטית של בוגרי הפקולטה.

תחומי העניין בפקולטה מקיפים את כל מעגל החיים של החומר – מייצור המוצר ובניצולו לטובת האדם ועד מחזורו לטובת איכות הסביבה. כל אלו מציגים אתגרים כבירים איתם ניתן להתמודד בעזרת הידע התיאורטי והניסיון המקצועי המצטברים בפקולטה. כל אלו מושקעים בחינוכו של הסטודנט למהנדס חומרים מיומן ובעל בסיס מדעי וטכנולוגי המתמודד בהצלחה עם אתגרי העתיד.

בפקולטה להנדסת חומרים לומדים כיום כ-300 סטודנטים וסטודנטיות בלימודי הסמכה לתואר ראשון וכ-100 משתלמים לתארים גבוהים – מגיסטר ודוקטור. סגל הפקולטה כולל 15 חברי סגל אקדמי בכיר, מרצים נספחים שברובם הם מומחים מהתעשייה וכן סגל זוטר המורכב ממשתלמים לתארים גבוהים. לרשות הסטודנטים עומדים אולמות הרצאה מרווחים, מחשבים מתקדמים ומעבדות הוראה משוכללות.

למיקום הפקולטה ראה במפה