תכניות בלימודי מוסמכים

הדרישות לתואר מאסטר במדעים (M.Sc.)

1.     קבלה

בית הספר ללימודי מוסמכים מקבל מועמדים לתואר M.Sc. בהנדסת חומרים שהשיגו ממוצע ציונים גבוה בלימודי ההסמכה שלהם. ועדת המחלקה ללימודי מוסמכים לוקחת בחשבון גם את הרקע האקדמי של המועמד, ניסיונו המקצועי, ומכתבי המלצה. לפני הגשת בקשה על המועמד למצוא חבר סגל שיסכים להנחות אותו. המנחה ימונה על-פי המלצת ועדת המחלקה, באישור דיקן בית הספר ללימודי מוסמכים. בעת הצורך, הועדה תמליץ על מינוי מנחה משותף או יועץ מחקר.

2.     דרישות הלימוד

הסטודנטים בלימודי מוסמכים נדרשים לקחת מספר קורסים על-מנת להשיג את המספר הדרוש של נקודות זכות, לבצע פרויקט מחקר, ולהשתתף בשיעורי שפה זרה.
מועמדים שהשלימו את תוכנית לימודי ההסמכה הארבע-שנתית של הטכניון בהנדסת חומרים נדרשים להשיג מינימום של 16 נקודות זכות.
הסטודנטים נדרשים לקחת קורס אחד לפחות מכל אחת מהקבוצות הבאות:

קבוצה A:

 • 318525 – מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת
 • 318526 – דיפרקציית קרני X
 • 318529 – מיקרוסקופית אלקטרונים אנליטית

קבוצה B:

 • 318321 – נושאים מתקדמים בתרמודינמיקה
 • 318336 – מעברי פאזות במתכות וסגסוגות מוצקות
 • 318337 – דיפוזיה ומעבר מסה במוצקים

מועמדים שסיימו את לימודי התואר הראשון שלהם בתוכנית אחרת, ייתכן שיתבקשו למלא אחר הדרישות הבאות בנוסף ל-16 נקודות הזכות שהוזכרו לעיל:

 • בוגרי כל תוכנית ארבע-שנתית אחרת עשויים להידרש לקחת עד 6 נקודות זכות נוספות.
 • בוגרי תוכנית תלת-שנתית יידרשו לקחת לפחות 30 נקודות זכות נוספות (ראו רשימה בהמשך).
 • כאשר הכרחי, סטודנט עשוי להידרש לקחת קורסי מבוא בהנדסת חומרים.

להלן רשימה של קורסים מומלצים נוספים עבור בוגרי תוכנית תלת-שנתית:

 • 314010 – מבנה ותכונות של חומרים הנדסיים – 4 נ”ז.
 • 315005 – אפיון חומרים מבנה והרכב – 4 נ”ז.
 • 315003 – תרמודינמיקה של חומרים – 4 נ”ז.
 • 315051 – דיפוזיה במוצקים – 2.5 נ”ז.
 • 315052 – קינטיקת טרנספורמציות בחומרים – 2.5 נ”ז.
 • 315008 – התנהגות מכאנית של חומרים – 2.5 נ”ז.

משך תוכנית המוסמכים הוא עד 4 שנים.

סטודנט רשאי להגיש עבודת גמר (תזה) בשפה האנגלית, בכפוף לאישורים של המנחה שלו ושל דיקן בית הספר למוסמכים. הסטודנטים נדרשים להציג סמינר על עבודת המחקר שלהם במהלך הסמסטר האחרון ללימודיהם, לפני הגשת תזה כתובה.

3.     תוכנית הלימודים

כל סמסטר, כל סטודנט ללימודי מוסמכים חייב להגיש תוכנית לימודים שאושרה על-ידי המנחה שלו ועל-ידי ראש הועדה ללימודי מוסמכים, למזכיר התוכנית ללימודים מתקדמים של המחלקה.

4.     תזת מחקר או פרויקט

נושא תזת המחקר או הפרויקט לקראת תואר שני ייבחר במשותף על-ידי הסטודנט והמנחה שלו, בכפוף לאישורי ועדת המחלקה ודיקן בית הספר ללימודים מתקדמים. נושא המחקר צריך להיבחר עד סוף הסמסטר הראשון של המועמד.

5.     דו”חות התקדמות

המנחה מעריך את התקדמות הסטודנט במחקר/פרויקט בסוף כל סמסטר בהתבסס על דו”חות הסטודנט ועל התקדמות בפועל של המחקר. הערכת המנחה (בצורה של ציון מחקר) מועברת לבית הספר ללימודים מתקדמים.

6.     מעבר ישיר מתוכנית לתואר שני לתכנית דוקטורט

על-פי תקנה 24.07 של בית הספר ללימודים מתקדמים, מועמד לתואר עבור תואר שני רשאי לעבור ישירות לתוכנית הדוקטורט אם במהלך לימודיו לתואר שני הסטודנט הוכיח מצוינות (מיומנויות ותוצאות) ומצדיק מעבר כזה. תיאור מפורט של התנאים והדרישות למעבר ישיר ניתן למצוא בתקנה 24.07 של בית הספר ללימודים מתקדמים.

סיכום הדרישות לתואר מאסטר במדעים

 • מילוי כל התנאים המוקדמים והשלמת הנקודות הנדרשות בקורסים לתואר שני, על-פי המלצות הועדה ללימודים מתקדמים.
 • עמידה בדרישות של שפה זרה.
 • השלמת תזת מחקר (או פרויקט, במקרים מיוחדים).
 • הצגת סמינר בפקולטה.
 • כתיבת תזה ומעבר בחינת הגנה בעל-פה על התזה.

הדרישות לתואר מאסטר בהנדסה (M.E.)

1.     קבלה

בית הספר ללימודי מוסמכים מקבל מועמדים לתואר M.E. בהנדסת חומרים שהשיגו ממוצע ציונים גבוה בלימודי ההסמכה שלהם. ועדת המחלקה ללימודי מוסמכים לוקחת בחשבון גם את הרקע האקדמי של המועמד, ניסיונו המקצועי, ומכתבי המלצה.

2.     דרישות

כל הסטודנטים חייבים לקחת מספר קורסים כדי להגיע למספר הנקודות הנדרש (לפחות 34), לבצע פרויקט ולמלא אחר הדרישה לשפות זרות.

קורסים בהנדסת חומרים (ראו רשימה) (לפחות 20 נ”ז).

הקורסים במדע והנדסה של חומרים צריכים לכלול לפחות קורס אחד מכל אחת מהקבוצות הבאות:

קבוצה A:

 • 318525 – מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת
 • 318526 – עקיפת קרני רנטגן
 • 318529 – מיקרוסקופית אלקטרונים אנליטית

קבוצה B:

 • 318321 – נושאים מתקדמים בתרמודינמיקה
 • 318336 – מעברי פאזות במתכות וסגסוגות מוצקות
 • 318337 – דיפוזיה ומעבר מסה במוצקים

קורסים בניהול וכלכלה (עד 6 נקודות זכות) (דוגמאות), (רשימת קורסים).

קורסים באמינות ואבטחת איכות (עד 6 נקודות זכות) (דוגמאות), (רשימת קורסים).

סמינר מתקדם (6 נקודות זכות) – ביצוע פרויקט תחת פיקוחו של חבר סגל.

 • בוגרי כל תוכנית ארבע-שנתית אחרת עשויים להידרש לקחת עד 6 נקודות זכות נוספות.
 • בוגרי תוכנית תלת-שנתית יידרשו לקחת לפחות 30 נקודות זכות נוספות.
 • כאשר הכרחי, סטודנט עשוי להידרש לקחת קורסי מבוא בהנדסת חומרים.

סטודנט המחזיק בתואר M.E. בהנדסת חומרים יכול להגיש בקשה ללימודים לקראת תואר דוקטורט רק אם השלים תזת מחקר ומילא אחר כל הדרישות של בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

הדרישות לתואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D.)

1.       התואר המוענק

התואר שיוענק הוא דוקטור לפילוסופיה (Ph.D.).

2.       קבלה

לימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה מיועדים לסטודנטים יוצאי דופן אשר משתוקקים לבצע מחקר בתחום מדע והנדסת החומרים. מועמד המבקש להירשם לתוכנית הדוקטורט חייב להיות בעל תואר שני במדע (ראו סעיף 4 עבור מעבר ישיר לתוכנית הדוקטורט) ובעל הישגים מעל לממוצע גם בלימודים וגם במחקר.

לפני הגשת בקשה על המועמד למצוא חבר סגל שיסכים להנחות אותו.
החלטת ועדת המחלקה ללימודים מתקדמים לקבל את המועמד תתבסס על תארי המועמד, קורות חייו, הישגיו המקצועיים, מכתבי המלצה, והמלצת ועדת הקבלה שתראיין את המועמד.

מינוי המנחה ובחירת נושא המחקר כפופים  לאישורים של ועדת המחלקה ללימודים מתקדמים ושל דיקן בית הספר ללימודים מתקדמים, תוך התחשבות בתחום העניין של התלמיד ובדרישות המחלקה להנדסת חומרים.

3.       הדרישות לתואר דוקטור

מועמדים לתואר דוקטור נדרשים:

 • לקחת קורסי מוסמכים שיחזקו את יכולתם לבצע את המחקר. מינימום של 8 נקודות זכות נדרש, בכפוף להמלצות הועדה המחלקתית ללימודים מתקדמים וועדת הקבלה.
 • לעבור בחינה איכותית על הצעתם למחקר, שתתרום תרומה מקורית לתחום. הצעת המחקר חייבת להיכתב על-ידי המועמד.
 • לבצע את עבודת המחקר שהוצעה.
 • להציג את תוצאות המחקר בסמינר מחלקתי.
 • להגיש את התזה בהתאם לדרישות בית הספר ללימודים מתקדמים.
 • לעבור בחינה סופית בעל-פה.
 • לעמוד בדרישות שפה זרה של בית הספר למוסמכים.

4.       מעבר ישיר מתוכנית לתואר שני לתוכנית דוקטורט

סטודנט, שבמהלך לימודיו לתואר M.Sc. מעוניין לעבור ישירות לתוכנית הדוקטורט, ירואיין על-ידי ועדת הקבלה. אם יתקבל, המועמד חייב לעבור בחינה איכותית על הצעת המחקר, כפי שתואר לעיל. סטודנט שלא יעמוד באחת מהדרישות לעיל חייב להשלים את תואר המאסטר במדעים שלו לפני הגשת הבקשה לתוכנית ללימודי הדוקטורט.

5.       סטודנטים חיצוניים

סטודנטים חיצוניים (להבדיל מסטודנטים במשרה מלאה) יתקבלו לתוכנית הדוקטורט בנסיבות חריגות. סטודנט חיצוני יצופה להישאר יום אחד בשבוע בטכניון במהלך כל תקופת לימודי הדוקטורט שלו.

6.       תקופת הלימוד

משך הזמן הרגיל של לימודי הדוקטורט עבור כל סטודנט הנתמך ע”י מלגה, הוא עד ארבע שנים. את הצעת המחקר יש להגיש תוך 11 חודשים. המנחה מעריך את התקדמות המחקר ומגיש ציון מחקר לבית הספר ללימודי מוסמכים בסוף כל סמסטר.

כאשר סטודנט לדוקטורט מוכן להתחיל בכתיבת התזה, חובתו להודיע על כך לדיקן בית הספר ללימודי מוסמכים בכתב, ולשלוח עותק לראש ועדת המחלקה ללימודי מוסמכים. מכתב זה חייב לשאת אישור של מנחה הסטודנט.

מועמד רשאי להגיש עבודת גמר בשפה האנגלית, בכפוף לאישורים של המנחה ושל דיקן בית הספר ללימודי מוסמכים. הסטודנטים נדרשים להציג סמינר על המחקר שלהם במהלך הסמסטר האחרון ללימודיהם, לפני הגשת תזה כתובה.

סיכום הדרישות לתואר דוקטור במדעים

כדי לקבל תואר דוקטור, הדוקטורנט חייב:

 • להשלים את נקודות הזכות בקורסי המוסמכים הנדרשים על ידי הועדה ללימודי מוסמכים.
 • למלא אחר הדרישה ללימוד שפות זרות.
 • לכתוב הצעת מחקר ולעבור בחינה איכותית בעל-פה על בסיס ההצעה.
 • להציג סמינר מחלקתי על המחקר.
 • לכתוב תזה ולעבור בחינת הגנה בעל-פה על התזה.