ספוגים מתקדמים לטיפול בשפכי שמנים

Oleo_Sponge

חדשות מהעולם בתחום החומרים: ספוגים מתקדמים לטיפול בשפכי שמנים
שפכי שמנים הנגרמים כתוצאה מתאונות שינוע וקידוח, מהווים סכנה למערכת האקולוגית באתר השפך ועשויים להשפיע לא רק על החי והצומח בסביבת השפך, אלא גם על בני האדם החיים בסביבה ועל כלכלתם. הסיבוכיות באיסוף שפך שמן והצורך בטיפול מיידי ומהיר, מהווים אתגר הנדסי הנתון למחקרים רבים.
חוקרים מהמעבדה הלאומית בארגון, ארה”ב, פיתחו אמצעי ספיגה שכאלה באמצעות שימוש בשיטת SIS (Sequential Infiltration Synthesis) על גבי ספוגים פולימריים שונים. שיטת זו אפשרה להם ליצור ספוגים “אוהבי שמנים” (oleophilic) וסלקטיביות לשמנים שונים, באמצעות הנדסת פני השטח של סיבי הספוג.

קישור למאמר

E. Barry, A.U. Mane, J.A. Libera, J.W. Elam, S.B. Darling, F. Zha, W.F. Yuan, B. Chen, Q. He, J.C. Spagnola, P.S. Williams, L.T. Sun, H. Zhang, J. Mater. Chem. A 5 (2017) 2929–2935.

Oleo_Sponge
The Oleo Sponge. Image Source: anl.gov.