ננו-חומרים

נו-חומרים הם חומרים שאחד, שניים או שלושה מהמימדים שלהם קטנים מ- 100 ננומטר. הקטנת אחד המימדים לפחות מתחת לערך זה גורמת לשינוי התכונות הפיסיקליות, הכימיות והביולוגיות בדרכים בלתי צפויות. התכונות המרתקות המתגלות הן הלב של השטח הצומח במהירות של ננו-מדע. נושא זה מאפשר יישומים מלהיבים (שחלקם נחשבו בלתי אפשריים בעבר) המכונים ננו-טכנולוגיה.

נקודה מרכזית עליה מושתתים ננו-מדע וננו-טכנולוגיה היא היכולת לעצב ננו-חומרים  בצורה מבוקרת. תעשיית המיקרואלקטרוניקה משתמשת בטכנולוגיית מזעור “מלמעלה למטה” (top down), כגון ליתוגרפיה שבהן הננו-מבנים נחרצים בחומר ההתחלתי. לעומת זאת, במחקר המדעי בהנדסת חומרים נעשה שימוש בשיטות “מלמטה למעלה” (bottom up) שבהן החומר נבנה מהרמה האטומית והמולקולרית  למבנים מורכבים יותר. עיצוב ננו-מטרי מבוקר של חומרים הוא נושא מחקר עיקרי של מספר קבוצות  בפקולטה להנדסת חומרים. נחקרים מבנה הננו-חומרים והתכונות הנגזרות ממבנה זה כאשר קבוצות אחדות בונות התקנים המבוססים על ננו-חומרים עבור מגוון שלם של יישומים.

מידע נוסף על פעילות המחקר הפקולטית בנושאים הקשורים בננו-חומרים, ניתן למצוא באתרי קבוצות המחקר של חברי הסגל הבאים:

פרופ’ ישעיהו ליפשיץ

פרופ’ גיטי פריי

פרופ”מ בועז פוקרוי

פרופ’ רחמן חיים

פרופ’ חבר שלמה ברגר

פרופ’ מיכאל סילברסטיין

פרופ’ וויין קפלן

פרופ’ אבנר רוטשילד

פרופ”מ ירון אמויאל

פרופ”מ מיטל כספרי-טורוקר