מעבדות הוראה

פעילות מעבדה מהווה חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים לתואר ראשון בפקולטה למדע והנדסה של חומרים. פעילות זו במעבדות ההוראה בפקולטה, ובפרט במעבדה המתקדמת הממוקמת בקומה השנייה בבניין מידן. מעבדה זו מצוידת במכשור מתקדם ומכילה כיתת לימוד וחמישה חדרי מעבדה בהם מתקיימים ניסויים בנושאים שונים. חלק מהניסויים מתבצעים במתקנים אחרים שברשות הפקולטה ובמעבדות החוקרים.

קורסי המעבדה

במהלך הלימודים לתואר ראשון הסטודנטים מבצעים שני קורסים במסגרת המעבדה המתקדמת:

1.  315001 –  מעבדה מתקדמת 1 ח

2.  315002 –  מעבדה מתקדמת 2 ח’

במעבדה מתקדמת 1 ח’ הסטודנטים מתנסים בשיטות אפיון מתקדמות בהנדסת חומרים כדוגמת מיקרוסקופיה אופטית, מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת, מיקרוסקופית אלקטרונים חודרת, דיפרקציית קרני X ועוד.

במעבדה מתקדמת 2 ח’ הסטודנטים מתנסים בתהליכים שונים של הכנת חומרים ולומדים על השפעתם על תכונותיהם. במסגרת מעבדה זו הסטודנטים חוקרים חומרים שונים:  פולימרים, מוליכים למחצה, חומרים קרמיים ומתכות ובודקים תכונות שונות כדוגמת תכונות חשמליות ומכניות.

מעבדות סטודנטים

הכנה

המעבדות מתבססות על ידע שהסטודנטים צברו במהלך לימוד קורסי ליבה כדוגמת תרמודינמיקה, קינטיקה, דיפוזיה, אפיון חומרים וקורסי התמחות במתכות, פולימרים, חומרים קרמיים וחומרים אלקטרוניים. קורסים אלה מהווים בסיס הכרחי להבנת הניסויים וביצועם.

דרישות

כל מעבדה מתחלקת לשלושה שלבים: הכנה, ביצוע ודווח. ההכנה למעבדה כוללת קריאת התדריך, קריאת חומר רקע מדעי ובוחן ידע. המעבדה מתבצעת בזוגות בהנחיית משתלמים לתואר מגיסטר או דוקטורט בפקולטה. דוח המעבדה נכתב בצורה מדעית וכולל תאור מהלך הנסוי, תוצאות ודיון.