טקס סטודנטים מצטיינים והכרזת הזוכים במושב הפוסטרים

טקס מצטיינים ומושב פוסטרים לסיכום פרויקט מתקדם בהנדסת חומרים.
ברכות לסטודנטים המצטיינים ולזוכים במושב הפוסטרים!

סטודנטים 1מצטיינים סטודנטים מצטיינים3 סטודנטים מצטיינים4 סטודנטים מצטיינים5 סטודנטים מצטיינים6 סטודנטים מצטיינים7 סטודנטים מצטיינים8 סטודנטים מצטיינים9 סטודנטים מצטיינים10 סטודנטים מצטיינים11 סטודנטים מצטיינים2