הרמת כוסית לכבוד ראש השנה וטקס עובדים מצטיינים

לכבוד ראש השנה, התקיים טקס הרמת כוסית וחלוקת פרסים לעובדים מצטיינים של הפקולטה להנדסת חומרים.

rosh-hashana

rosh-hashana

rosh-hashana

rosh-hashana

rosh-hashana1