הצעות לפרויקט גמר

חברי סגל: ד”ר טטיאנה קרבצ’וק (מכון למצב מוצק), פרופ’ רחמן חיים

הצעה לפרויקט גמר:
Measuring dopants in semiconductors using Time of Flight Secondary Ion Mass Spectroscopy


חבר סגל: פרופ’ מיטל כספרי – טורוקר

הצעות לפרויקט גמר:

מציאת חומרים חדשים ללוחמה בזיהום אויר בעזרת מחשב

אפיון חומרי  בננוטכנולוגיה של חומרי חישה

שימוש בחומרים ליצירת דלק חלופי בסימולציית מחשב

המרת אנרגיה סולרית לחשמל באמצעות הדמיית מחשב


חבר סגל: פרופ’ רחמן חיים

הצעות לפרויקט גמר:

פיתוח מודל לתיאור גידול הגרעינים בסיבוב.

.פיתוח מודל לתיאור של תהליך הניצוץ והפלסמה בסינטור תחמוצות בשיטת SPS”

ידיעת תכנת Matlab חיונית לביצוע הפרויקט.


חבר סגל: פרופ’ יוג’ין רבקין

הצעה לפרויקט גמר:

Mechano-stimulated equilibration of metal nanoparticles.

The metal nanoparticles produced by solid state dewetting method will be indented with the aid of AFM, and recovery of their shape during high-temperature heat treatments will be studies with the aid of AFM and high-resolution SEM.


חבר סגל: פרופ’ ירון אמויאל

הצעות לפרויקט גמר:

1.Effects of bismuth alloying on microstructure evolution of Ag2Te precipitates in the thermoelectric compound PbTe

2.Effects of composition on the microstructure and thermoelectric properties of the δ-phase in the Ag-Sb-Te System


חבר סגל: פרופ’ גיטי פריי

הצעה לפרויקט גמר:

Charge transfer at the organic/metal contact in organic photovoltaics

 Processing of hybrid photovoltaic materials


חבר סגל:  פרופ’ יאיר עין אלי – יש לגשת למרצה.


חבר סגל : פרופ’ בעז פוקרוי

הצעה לפרויקט גמר: שינוי מבני ותכונות אלקטרוניות ע”י גידול גבישים בהשראה מהטבע