המעבדה למדידות פיזיקאליות

במעבדה ציוד למדידת תכונות פיזיקאליות ומכאניות של חומרים ומערכות להכנת חומרים בעלי מבנה ותכונות ייחודיות.

FTIR – הם ראשי תיבות של ספקטרוסקופיית אינפרא-אדום המתורגמת לאות באמצעות טרנספורמציית פורייה.  זוהי טכניקת אפיון אופטי. המכשיר מכוון אור בתחום האינפרא אדום אל עבר דגם וקולט את האור החוזר או העובר. מתבצעת  בדיקה באורכי גל מ- 1µm עד 25µm  בזויות מבט של 0-45 מעלות יחסית לניצב לפני שטח הדגם. תוצאת הבדיקה מוצגת כגרף של אחוז העברה או החזרה אופטית כתלות באורך גל (או מספר גל) של האור הפוגע בדגם. טכניקה זו מנוצלת לבדיקת שקיפות אופטית  להתקנים הפועלים בתחום אינפרא-אדום, החזרה אופטית של מראות בתחום אינפרא-אדום, בליעה אופטית בתחום אינפרא-אדום כאמצעי זיהוי של סוג קשרים כימיים בין אטומים בעלי תדר בליעה ייחודי.

דילטומטר:

 מדידת התארכות של דגם כתלות בטמפרטורה. שימושי בעיקר בתהליכי סנטור. טווח טמפרטורה של 25-1600 מעלות צלסיוס.

Thermal Gravimetric Analyzer – TGA:

מדידת איבוד המסה כתלות בטמפרטורה. טווח טמפרטורה של 25-1100 מעלות צלסיוס.

Differential Scanning Calorimeter – DSC:

מודד את השינוי בקיבול החום עם עליית הטמפרטורה. משמש בעיקר לסווג תגובות כימיות. טווח טמפרטורה של 25-1400 מעלות צלסיוס.

בדיקת קושי ומיקרו-קושי:

ניסוי לחיצה מבוקר המבוצע בעזרת דוקרן בפני השטח. משמש לאיפיון תכונות מכאניות של החומר ובעיקר של פני השטח.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטכנאי המעבדה דימה רוזין 04-8294289.