איפיון מיקרומבנה

איפיון מיקרומבנה הינו מהותי בהנדסת חומרים. מגוון רחב של שיטות איפיון משמשות את החוקרים בפקולטה, ביניהן דיפרקציית קרני X, מיקרוסקופיית אלקטרונים סורקת, מיקרוסקופיית אלקטרונים חודרת ומיקרוסקופיית כח אטומי.

נוסף על תשתית איתנה לאפיון לחומרים, מאמץ רב מושקע בפקולטה בפיתוח שיטות איפיון ואנליזה, בין היתר על ידי תוכנות לניתוח נתונים וסימולציות של תמונות ודיפרקציות.

חוקרים העוסקים בפיתוח שיטות איפיון:

פרופ’ וויין קפלן

פרופ’ אמיל זולוטויאבקו