שימוש בתשתיות מחקר

 בשל אופיו המיוחד של המחקר בפקולטה למדע והנדסה של חומרים, המעבדות המרכזיות מהוות חלק ניכר מפעילויות המחקר. המתקנים משמשים מדענים וסטודנטים ממחלקות אחרות בטכניון, ממוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל ואת התעשייה. הציוד מתוחזק ומופעל על ידי צוות מנוסה.

אפיון חומרים:

מעבדת תנורים: